Przejdź do treści strony
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
777067250000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1323911438933715189546283670712781127448585804386448636
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10660985811083828365093046193939511121371179099179502
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
67083252342733131696745295694709364896197134708905
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
325428733286317029013073305328483050389490323517
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
55121982502240630092104240424822766308229022896
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000052120
 1. Ogłoszone
  Wyświetleń: 86322
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 44329
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27681
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 21918
 5. Kontakt
  Wyświetleń: 13929
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 13401
 7. Postanowienia Ogólne
  Wyświetleń: 8804
 8. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5827
 9. Regulaminy
  Wyświetleń: 5737
 10. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5563
 11. Wieloletni plan
  Wyświetleń: 5534
 12. Regulamin
  Wyświetleń: 5352
 13. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5211
 14. Organy spółki
  Wyświetleń: 5178
 15. Praca
  Wyświetleń: 5151
 16. Tryb działania
  Wyświetleń: 5084
 17. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4478
 18. Informacja o majątku
  Wyświetleń: 4419
 19. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 4394
 20. Budowa kanalizacji dla miejscowości Turawa Marszałki oraz dla północnej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 4328
 21. Prowadzone rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 4319
 22. Status prawny
  Wyświetleń: 3939
 23. Zapytanie ofertowe na Dostawę środka chemicznego - FERROX S1
  Wyświetleń: 3838
 24. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3809
 25. Transport worków big-bag napełnionych produktem w postaci przerobionego osadu ściekowego z wysokoreaktywnym wapnem palonym
  Wyświetleń: 3760
 26. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3729
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3689
 28. Utwardzenie kostką brukową terenu wokół siedziby WIK Turawa Sp. z o.o. - postępowanie 5/P/DT/2018 - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 3661
 29. Przebudowa Komisariatu Policji na budynek biurowy WIK Turawa - postępowanie unieważnione
  Wyświetleń: 3654
 30. Sieć wodociągowa z przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej - Turawa, ul. Jodłowa - postępowanie powtórzone
  Wyświetleń: 3629
 31. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3540
 32. Taryfy
  Wyświetleń: 3437
 33. Sieć wodociągowa - Zawada, ul. Kasztanowa - postępowanie nr 4/P/DT/2017
  Wyświetleń: 3336
 34. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3291
 35. Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym - postępowanie nr 6/P/DT/2015
  Wyświetleń: 3280
 36. Nadzór nad inwestycją ,,Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym"
  Wyświetleń: 3255
 37. Zapytanie ofertowe na Dostawę środka chemicznego - FLOPAM EM840 HIB
  Wyświetleń: 3055
 38. Ustawy
  Wyświetleń: 3015
 39. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozgałęźnej.
  Wyświetleń: 2915
 40. Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 2794
 41. Ogłoszenie - usługa Inżyniera Kontraktu
  Wyświetleń: 2639
 42. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Letniskowej (obręb Rzędów) do ul. Strażackiej (obręb Turawa)
  Wyświetleń: 2618
 43. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q
  Wyświetleń: 2607
 44. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q
  Wyświetleń: 2603
 45. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2544
 46. Zapytanie ofertowe na Dostawę roztworu wodorotlenku sodu 50% r-r
  Wyświetleń: 2543
 47. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w ramach konkursu nr POIiŚ 2.3/1/2015
  Wyświetleń: 2515
 48. Podłączenie studni nr 6 na ujęciu wody w Turawie-Marszałkach - postępowanie nr 3/P/DT/2017
  Wyświetleń: 2467
 49. Nabór na stanowisko: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  Wyświetleń: 2461
 50. Dostawa i montaż linii technologicznej do przerobu komunalnych osadów ściekowych na polepszacz gleby
  Wyświetleń: 2440
 51. Zapytanie ofertowe na ,,Sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o."
  Wyświetleń: 2363
 52. Przejście siecią wodociągową pod rzeką Mała Panew pomiędzy wsią Osowiec Śląski i Węgry - postępowanie nr 4/P/DT/2014
  Wyświetleń: 2311
 53. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2219
 54. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych podłączenia studni nr 6 w m. Turawa-Marszałki
  Wyświetleń: 2212
 55. Sukcesywna naprawa pomp wyporowych montowanych w przydomowych przepompowniach ścieków
  Wyświetleń: 2186
 56. Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnego i południowego brzegu Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 2135
 57. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2118
 58. Ogłoszenie - usługa Inżyniera Kontraktu
  Wyświetleń: 2097
 59. Zapytanie ofertowe na ,,Sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych"
  Wyświetleń: 2001
 60. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ciśnieniowej - Kotórz Mały, ul. Zielona
  Wyświetleń: 1992
 61. Przebudowa Komisariatu Policji na budynek biurowy WIK Turawa - postępowanie nr 3/P/DT/2018
  Wyświetleń: 1968
 62. Przebudowa SUW Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1967
 63. Dostawa środka chemicznego - PIX113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1900
 64. Budowa kanalizacji w miejscowości Kotórz Wielki i dla południowej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 1895
 65. Ogłoszenie - Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek radiowych
  Wyświetleń: 1883
 66. Zapytanie ofertowe na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem na dz. nr 841/116 przy ul. Opolskiej w Węgrach
  Wyświetleń: 1826
 67. Nabór na stanowisko: Specjalista ds. technicznych
  Wyświetleń: 1757
 68. Nabór na stanowisko: Dyrektora ds. technicznych i inowacji - Kierownik JRP w Jednostce Realizującej Projekt (JRP)
  Wyświetleń: 1741
 69. ,,Instalacja energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej" - postępowanie nr 2/P/DT/2016
  Wyświetleń: 1737
 70. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan.
  Wyświetleń: 1731
 71. Podłączenie studni nr 6 na ujęciu wody w Turawie-Marszałkach - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1704
 72. Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1675
 73. Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowowytworzonej sieci wod.-kan. 09.08.2010
  Wyświetleń: 1667
 74. Ogłoszenie przetargu
  Wyświetleń: 1656
 75. Sieć wodociągowa - Zawada, ul. Kasztanowa - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1590
 76. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o. - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1532
 77. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1530
 78. Zapytanie ofertowe na ,,Sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych"
  Wyświetleń: 1529
 79. Wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1524
 80. Budowa Kanalizacji sanitarnej dla północnego i południowego brzegu Jeziora Turawskiego - 14.08.2012
  Wyświetleń: 1521
 81. Budowa kanalizacji dla miejscowości Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski i Rzędów - 29.09.2010
  Wyświetleń: 1515
 82. Przetarg na ,,Dostawę wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q"
  Wyświetleń: 1508
 83. Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowowytworzonej sieci wod.-kan. - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 1504
 84. Budowa sieci wodociągowa wraz z przyłączami dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I oraz przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew wraz z rozbiórką odcinka sieci wodociągowej podwieszonej do mostu - zad. II
  Wyświetleń: 1494
 85. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1494
 86. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan.
  Wyświetleń: 1493
 87. Sukcesywny zakup i dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1471
 88. Wykonanie robót polegających na połączeniu kanalizacji wewnętrznej budynku ze studzienką przyłączeniową lub przepompownią ścieków
  Wyświetleń: 1465
 89. Sukcesywny zakup i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o. - zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1448
 90. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1442
 91. Dostawa środka chemicznego - FERROX S1
  Wyświetleń: 1433
 92. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociagi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1412
 93. Sieć wodociągowa z przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej - Turawa, ul. Jodłowa
  Wyświetleń: 1406
 94. Budowa kanalizacji dla północnej części Jeziora Turawskiego - zamówienie uzupełniające do umowy nr 3/P/JRP/2010 z 1.09.2010
  Wyświetleń: 1391
 95. Budowa sieci wodociągowa dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I, Budowa przyłączy wod. dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. - II, Przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew - zad. III
  Wyświetleń: 1387
 96. Zapytanie cenowe na wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o. w roku 2015
  Wyświetleń: 1384
 97. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1380
 98. Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz nakładek radiowych
  Wyświetleń: 1373
 99. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1373
 100. Dostawa środka chemicznego - FLOPAM dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1370
 101. Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Turawie
  Wyświetleń: 1368
 102. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie na rzecz WIK Turawa Sp. z o.o. pozwolenia, na wprowadzenie do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin
  Wyświetleń: 1365
 103. Sprzedaż i dostawa wózka widłowego dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1360
 104. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1348
 105. Dostawa roztworu wodorotlenku sodu 50% r-r - zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 1335
 106. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym. Postępowanie nr 2/P/DT/2014
  Wyświetleń: 1316
 107. Zamówienie uzupełniające nr 1 dla zamówienia publicznego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Turawa - Marszałki oraz dla północnej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 1316
 108. Wykonanie odcinka przyłącza kan. sanitarnej do budynku jednorodzinnego w m. Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1314
 109. Ogłoszenie - Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z kompleksowym odtworzeniem terenu po wykonanych robotach na zlecenie WiK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1307
 110. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie nr 1/P/DT/2016
  Wyświetleń: 1306
 111. Wykonanie przyłacza ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w Turawie, na działce 1/12
  Wyświetleń: 1302
 112. Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej instalacji elektrycznej i niskoprądowej budynku mieszczącego się w Turawie, ul. Opolska 43 - Postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1295
 113. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustablilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1281
 114. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan., postępowanie nr 1/P/DT/2014 z dnia 3.01.2014
  Wyświetleń: 1267
 115. Nadzór nad inwestycją Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Turawie
  Wyświetleń: 1261
 116. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1258
 117. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1253
 118. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1236
 119. Zamówienie uzupełniające nr 1 dla zamówienia publicznego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 1235
 120. Nadzór nad inwestycją Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Turawie; zapytanie z dnia 30.09.2013
  Wyświetleń: 1219
 121. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1217
 122. Zapytanie cenowe na wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1213
 123. Sukcesywna sprzedaż odzieży roboczej i obuwia dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1174
 124. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z kompleksowym odtworzeniem terenu po wykonanych robotach na zlecenie WiK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1161
 125. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową sieci wodociągowej dla Południowego BJT, przejścia siecią wodociągową pod rz. Mała Panew oraz kanalizacji sanitarnej dla Północnego i Południowego BJT
  Wyświetleń: 1134
 126. Utwardzenie kostką brukową terenu wokół siedziby WIK Turawa Sp. z o.o. - postępowanie nr 6/P/DT/2018
  Wyświetleń: 1028
 127. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
  Wyświetleń: 1024
 128. Wykonanie kontroli okresowych, obiektów budowlanych administrowanych przez WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1018
 129. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - Turawa (Marszałki), ul. Jodłowa
  Wyświetleń: 967
 130. Wymiana pokrycia dachowego na SUW Marszałki
  Wyświetleń: 854
 131. Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań wody, ścieków oczyszczonych, surowych oraz środka poprawiającego właściwości gleby dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 850
 132. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do działki 145/10 k.m.9 obręb Turawa z włączeniem do istniejącej sieci na działce 28/12 k.m. 1 obręb Turawa
  Wyświetleń: 833
 133. Dostawa środka chemicznego - Ferrox S1
  Wyświetleń: 765
 134. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie nr 1/P/DT/2019
  Wyświetleń: 729
 135. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 698
 136. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 663
 137. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie nr 2/P/DT/2019
  Wyświetleń: 600
 138. Sukcesywna wymiana hydrantów i zasuw na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 495
 139. Budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - Stacja Wodociągowa Turawa-Marszałki - Etap I
  Wyświetleń: 466
 140. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do działki 145/10 k.m. 9 obręb Turawa
  Wyświetleń: 408
 141. Sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do pomp wyporowych firmy E/One
  Wyświetleń: 270
 142. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 221
 143. Remont budynku stacji uzdatniania wody Turawa-Marszałki
  Wyświetleń: 215
 144. Dostawa środka chemicznego - FERROX S1
  Wyświetleń: 210
 145. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 208
 146. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WiK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 206
 147. Realizacja odcinka sieci wodociągowej fi 160 mm pod drogą powiatową nr 1705, obręb Rzędów, metodą przewiertu sterowanego
  Wyświetleń: 196
 148. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q
  Wyświetleń: 180
 149. Wykonywanie badań wody, ścieków oczyszczonych, surowych oraz środka poprawiającego właściwości gleby dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 160
 150. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 156
 151. Cennik usług
  Wyświetleń: 122
 152. Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych i oprogramowania
  Wyświetleń: 83
 153. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 61
Metryczka
 • wytworzono:
  20-10-2014
  przez: Dorota Honkisz-Mykietów
 • opublikowano:
  20-10-2014 15:56
  przez: Dorota Honkisz-Mykietów
 • podmiot udostępniający:
  Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  odwiedzin: 4478
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
46-045 Turawa
ul. Opolska 43
NIP: 991-042-23-52 REGON: 160202142
Numer konta: 16 8897 0004 2001 0001 5176 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 440 44 44, 77 402 70 89
fax: 77 440 44 44
e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl