Przejdź do treści strony
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
77708424223798768941989529109108617383000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1323911438933715189546283670712781127448585804386448636
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10660985811083828365093046193939511121371179099179502
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
67083252342733131696745295694709364896197134708905
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
325428733286317029013073305328483050389490323517
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
55121982502240630092104240424822766308229022896
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000052120
 1. Ogłoszone
  Wyświetleń: 98525
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 54488
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 35637
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 23888
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 14805
 6. Kontakt
  Wyświetleń: 14425
 7. Postanowienia Ogólne
  Wyświetleń: 9566
 8. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6855
 9. Regulaminy
  Wyświetleń: 6408
 10. Wieloletni plan
  Wyświetleń: 6000
 11. Organy spółki
  Wyświetleń: 5918
 12. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5901
 13. Praca
  Wyświetleń: 5872
 14. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5861
 15. Tryb działania
  Wyświetleń: 5791
 16. Regulamin
  Wyświetleń: 5790
 17. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5457
 18. Prowadzone rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 4928
 19. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 4744
 20. Informacja o majątku
  Wyświetleń: 4743
 21. Budowa kanalizacji dla miejscowości Turawa Marszałki oraz dla północnej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 4599
 22. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4470
 23. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4363
 24. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4362
 25. Status prawny
  Wyświetleń: 4335
 26. Zapytanie ofertowe na Dostawę środka chemicznego - FERROX S1
  Wyświetleń: 4035
 27. Transport worków big-bag napełnionych produktem w postaci przerobionego osadu ściekowego z wysokoreaktywnym wapnem palonym
  Wyświetleń: 4018
 28. Przebudowa Komisariatu Policji na budynek biurowy WIK Turawa - postępowanie unieważnione
  Wyświetleń: 3956
 29. Utwardzenie kostką brukową terenu wokół siedziby WIK Turawa Sp. z o.o. - postępowanie 5/P/DT/2018 - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 3953
 30. Taryfy
  Wyświetleń: 3919
 31. Sieć wodociągowa z przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej - Turawa, ul. Jodłowa - postępowanie powtórzone
  Wyświetleń: 3913
 32. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3790
 33. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3679
 34. Sieć wodociągowa - Zawada, ul. Kasztanowa - postępowanie nr 4/P/DT/2017
  Wyświetleń: 3615
 35. Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym - postępowanie nr 6/P/DT/2015
  Wyświetleń: 3570
 36. Nadzór nad inwestycją ,,Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym"
  Wyświetleń: 3553
 37. Ustawy
  Wyświetleń: 3432
 38. Zapytanie ofertowe na Dostawę środka chemicznego - FLOPAM EM840 HIB
  Wyświetleń: 3300
 39. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozgałęźnej.
  Wyświetleń: 3155
 40. Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 3061
 41. Ogłoszenie - usługa Inżyniera Kontraktu
  Wyświetleń: 2939
 42. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Letniskowej (obręb Rzędów) do ul. Strażackiej (obręb Turawa)
  Wyświetleń: 2906
 43. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q
  Wyświetleń: 2895
 44. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q
  Wyświetleń: 2872
 45. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2818
 46. Zapytanie ofertowe na Dostawę roztworu wodorotlenku sodu 50% r-r
  Wyświetleń: 2809
 47. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w ramach konkursu nr POIiŚ 2.3/1/2015
  Wyświetleń: 2762
 48. Dostawa i montaż linii technologicznej do przerobu komunalnych osadów ściekowych na polepszacz gleby
  Wyświetleń: 2728
 49. Nabór na stanowisko: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  Wyświetleń: 2715
 50. Podłączenie studni nr 6 na ujęciu wody w Turawie-Marszałkach - postępowanie nr 3/P/DT/2017
  Wyświetleń: 2693
 51. Zapytanie ofertowe na ,,Sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o."
  Wyświetleń: 2572
 52. Przejście siecią wodociągową pod rzeką Mała Panew pomiędzy wsią Osowiec Śląski i Węgry - postępowanie nr 4/P/DT/2014
  Wyświetleń: 2552
 53. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2455
 54. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych podłączenia studni nr 6 w m. Turawa-Marszałki
  Wyświetleń: 2427
 55. Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnego i południowego brzegu Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 2395
 56. Sukcesywna naprawa pomp wyporowych montowanych w przydomowych przepompowniach ścieków
  Wyświetleń: 2395
 57. Ogłoszenie - usługa Inżyniera Kontraktu
  Wyświetleń: 2358
 58. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2328
 59. Zapytanie ofertowe na ,,Sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych"
  Wyświetleń: 2223
 60. Przebudowa Komisariatu Policji na budynek biurowy WIK Turawa - postępowanie nr 3/P/DT/2018
  Wyświetleń: 2201
 61. Przebudowa SUW Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 2190
 62. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ciśnieniowej - Kotórz Mały, ul. Zielona
  Wyświetleń: 2180
 63. Budowa kanalizacji w miejscowości Kotórz Wielki i dla południowej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 2149
 64. Dostawa środka chemicznego - PIX113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2106
 65. Ogłoszenie - Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek radiowych
  Wyświetleń: 2102
 66. Zapytanie ofertowe na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem na dz. nr 841/116 przy ul. Opolskiej w Węgrach
  Wyświetleń: 1998
 67. Nabór na stanowisko: Specjalista ds. technicznych
  Wyświetleń: 1979
 68. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan.
  Wyświetleń: 1971
 69. Nabór na stanowisko: Dyrektora ds. technicznych i inowacji - Kierownik JRP w Jednostce Realizującej Projekt (JRP)
  Wyświetleń: 1957
 70. Podłączenie studni nr 6 na ujęciu wody w Turawie-Marszałkach - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1919
 71. ,,Instalacja energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej" - postępowanie nr 2/P/DT/2016
  Wyświetleń: 1915
 72. Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowowytworzonej sieci wod.-kan. 09.08.2010
  Wyświetleń: 1882
 73. Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1856
 74. Ogłoszenie przetargu
  Wyświetleń: 1821
 75. Sieć wodociągowa - Zawada, ul. Kasztanowa - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1773
 76. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o. - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1749
 77. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1741
 78. Wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1736
 79. Przetarg na ,,Dostawę wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q"
  Wyświetleń: 1730
 80. Zapytanie ofertowe na ,,Sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych"
  Wyświetleń: 1725
 81. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan.
  Wyświetleń: 1718
 82. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1717
 83. Budowa kanalizacji dla miejscowości Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski i Rzędów - 29.09.2010
  Wyświetleń: 1715
 84. Sukcesywny zakup i dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1714
 85. Budowa Kanalizacji sanitarnej dla północnego i południowego brzegu Jeziora Turawskiego - 14.08.2012
  Wyświetleń: 1708
 86. Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowowytworzonej sieci wod.-kan. - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 1703
 87. Sieć wodociągowa z przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej - Turawa, ul. Jodłowa
  Wyświetleń: 1669
 88. Wykonanie robót polegających na połączeniu kanalizacji wewnętrznej budynku ze studzienką przyłączeniową lub przepompownią ścieków
  Wyświetleń: 1663
 89. Sukcesywny zakup i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o. - zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1650
 90. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1650
 91. Dostawa środka chemicznego - FERROX S1
  Wyświetleń: 1638
 92. Zapytanie cenowe na wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o. w roku 2015
  Wyświetleń: 1608
 93. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociagi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1601
 94. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie na rzecz WIK Turawa Sp. z o.o. pozwolenia, na wprowadzenie do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin
  Wyświetleń: 1599
 95. Budowa sieci wodociągowa wraz z przyłączami dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I oraz przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew wraz z rozbiórką odcinka sieci wodociągowej podwieszonej do mostu - zad. II
  Wyświetleń: 1595
 96. Budowa kanalizacji dla północnej części Jeziora Turawskiego - zamówienie uzupełniające do umowy nr 3/P/JRP/2010 z 1.09.2010
  Wyświetleń: 1590
 97. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1590
 98. Sprzedaż i dostawa wózka widłowego dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1584
 99. Dostawa środka chemicznego - FLOPAM dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1571
 100. Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz nakładek radiowych
  Wyświetleń: 1571
 101. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1568
 102. Dostawa roztworu wodorotlenku sodu 50% r-r - zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 1562
 103. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1553
 104. Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Turawie
  Wyświetleń: 1552
 105. Zamówienie uzupełniające nr 1 dla zamówienia publicznego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Turawa - Marszałki oraz dla północnej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 1521
 106. Budowa sieci wodociągowa dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I, Budowa przyłączy wod. dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. - II, Przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew - zad. III
  Wyświetleń: 1512
 107. Wykonanie odcinka przyłącza kan. sanitarnej do budynku jednorodzinnego w m. Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1512
 108. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym. Postępowanie nr 2/P/DT/2014
  Wyświetleń: 1511
 109. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1510
 110. Wykonanie przyłacza ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w Turawie, na działce 1/12
  Wyświetleń: 1503
 111. Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej instalacji elektrycznej i niskoprądowej budynku mieszczącego się w Turawie, ul. Opolska 43 - Postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1493
 112. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie nr 1/P/DT/2016
  Wyświetleń: 1463
 113. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1459
 114. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustablilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1459
 115. Nadzór nad inwestycją Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Turawie
  Wyświetleń: 1457
 116. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1437
 117. Ogłoszenie - Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z kompleksowym odtworzeniem terenu po wykonanych robotach na zlecenie WiK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1436
 118. Zamówienie uzupełniające nr 1 dla zamówienia publicznego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 1426
 119. Zapytanie cenowe na wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1426
 120. Nadzór nad inwestycją Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Turawie; zapytanie z dnia 30.09.2013
  Wyświetleń: 1409
 121. Sukcesywna sprzedaż odzieży roboczej i obuwia dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1398
 122. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1377
 123. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan., postępowanie nr 1/P/DT/2014 z dnia 3.01.2014
  Wyświetleń: 1369
 124. Utwardzenie kostką brukową terenu wokół siedziby WIK Turawa Sp. z o.o. - postępowanie nr 6/P/DT/2018
  Wyświetleń: 1287
 125. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
  Wyświetleń: 1266
 126. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z kompleksowym odtworzeniem terenu po wykonanych robotach na zlecenie WiK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1259
 127. Wykonanie kontroli okresowych, obiektów budowlanych administrowanych przez WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1242
 128. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową sieci wodociągowej dla Południowego BJT, przejścia siecią wodociągową pod rz. Mała Panew oraz kanalizacji sanitarnej dla Północnego i Południowego BJT
  Wyświetleń: 1224
 129. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - Turawa (Marszałki), ul. Jodłowa
  Wyświetleń: 1157
 130. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do działki 145/10 k.m.9 obręb Turawa z włączeniem do istniejącej sieci na działce 28/12 k.m. 1 obręb Turawa
  Wyświetleń: 1081
 131. Budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - Stacja Wodociągowa Turawa-Marszałki - Etap I
  Wyświetleń: 1070
 132. Wymiana pokrycia dachowego na SUW Marszałki
  Wyświetleń: 1059
 133. Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań wody, ścieków oczyszczonych, surowych oraz środka poprawiającego właściwości gleby dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1057
 134. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie nr 1/P/DT/2019
  Wyświetleń: 974
 135. Dostawa środka chemicznego - Ferrox S1
  Wyświetleń: 959
 136. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 903
 137. Sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do pomp wyporowych firmy E/One
  Wyświetleń: 837
 138. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 832
 139. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q
  Wyświetleń: 822
 140. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie nr 2/P/DT/2019
  Wyświetleń: 772
 141. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do działki 145/10 k.m. 9 obręb Turawa
  Wyświetleń: 768
 142. Sukcesywna wymiana hydrantów i zasuw na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 714
 143. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 617
 144. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 529
 145. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 515
 146. Cennik usług
  Wyświetleń: 466
 147. Remont budynku stacji uzdatniania wody Turawa-Marszałki
  Wyświetleń: 459
 148. Realizacja odcinka sieci wodociągowej fi 160 mm pod drogą powiatową nr 1705, obręb Rzędów, metodą przewiertu sterowanego
  Wyświetleń: 449
 149. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 441
 150. Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych i oprogramowania
  Wyświetleń: 423
 151. Wykonywanie badań wody, ścieków oczyszczonych, surowych oraz środka poprawiającego właściwości gleby dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 418
 152. Dostawa środka chemicznego - FERROX S1
  Wyświetleń: 415
 153. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WiK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 404
 154. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 285
 155. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 274
 156. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 211
 157. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Wodociągowej, Sosnowej, Pod Lasem i Turawskiej w Zawadzie
  Wyświetleń: 205
 158. Remonty obiektów WIK Turawa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 199
 159. Przemysłowe czyszczenie reaktora biologicznego nr 1 typu Biogradex na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, wraz z przeglądem instalacji napowietrzającej
  Wyświetleń: 129
 160. Wykonanie konserwacji zbiorników wody pitnej
  Wyświetleń: 125
 161. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 112
 162. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
  Wyświetleń: 80
 163. Wykonanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 69
 164. Przemysłowe czyszczenie reaktora biologicznego nr 1 typu Biogradex na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, wraz z przeglądem instalacji napowietrzającej - postępowanie 7/P/DT/2020
  Wyświetleń: 55
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
46-045 Turawa
ul. Opolska 43
NIP: 991-042-23-52 REGON: 160202142
Numer konta: 16 8897 0004 2001 0001 5176 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 440 44 44, 77 402 70 89
fax: 77 440 44 44
e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl