Przejdź do treści strony
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności Spółki stanowią:

1. PKD 41.00.A – Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej.
2. PKD 41.00.B – Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
3. PKD 45.1 – Przygotowanie terenu pod budowę.
4. PKD 45.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
5. PKD 45.12.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich.
6. PKD 45.2 – Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna.
7. PKD 45.21 – Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa.
8. PKD 45.21.A – Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
9. PKD 45.21.C – Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przemysłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 
10. PKD 45.12.D – Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 
11. PKD 45.21.E – Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych.
12. PKD 45.21.F – Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
13. PKD 45.23 – Wykonywanie robót budowlano drogowych.
14. PKD 45.24 – Budowa obiektów inżynierii wodnej.
15. PKD 45.24.B – Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej.
16. PKD 45.25 – Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych.
17. PKD 45.33B – Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych. 
18. PKD 71.32.Z – Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych. 
19. PKD 73.10.G – Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. 
20. PKD 74.20.A – Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
21. PKD 74.30.Z – Badania i analizy techniczne.
22. PKD 90.01.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
23. PKD 90.02.Z – Gospodarowanie odpadami.
24. PKD 90.03.Z – Działalność sanitarna i pokrewna.
25. PKD 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych
26. PKD 46.75 - Sprzedaż nawozów

Metryczka
 • wytworzono:
  17-05-2017
  przez: Maciej Kwaka
 • opublikowano:
  17-05-2017 10:59
  przez: Maciej Kwaka
 • zmodyfikowano:
  25-04-2019 13:20
  przez: Justyna Kilan
 • podmiot udostępniający:
  Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  odwiedzin: 4744
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
46-045 Turawa
ul. Opolska 43
NIP: 991-042-23-52 REGON: 160202142
Numer konta: 16 8897 0004 2001 0001 5176 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 440 44 44, 77 402 70 89
fax: 77 440 44 44
e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl