Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
529100000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
624753123665378538836011387465176117602861255389
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
115567979109001246825810118273005484307648694670116743
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
77708424223798768941989529109108618783100811060110029
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1323911438933715189546283670712781127448585804386448636
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10660985811083828365093046193939511121371179099179502
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
67083252342733131696745295694709364896197134708905
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
325428733286317029013073305328483050389490323517
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
55121982502240630092104240424822766308229022896
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000052120
 1. Ogłoszone
  Wyświetleń: 139706
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 86538
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 48080
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 30084
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 17835
 6. Kontakt
  Wyświetleń: 16713
 7. Postanowienia Ogólne
  Wyświetleń: 10961
 8. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8398
 9. Regulaminy
  Wyświetleń: 8072
 10. Praca
  Wyświetleń: 7801
 11. Regulamin
  Wyświetleń: 7543
 12. Organy spółki
  Wyświetleń: 7318
 13. Wieloletni plan
  Wyświetleń: 7312
 14. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 7217
 15. Tryb działania
  Wyświetleń: 7137
 16. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6919
 17. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 6668
 18. Prowadzone rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 5979
 19. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 5910
 20. Informacja o majątku
  Wyświetleń: 5896
 21. Status prawny
  Wyświetleń: 5684
 22. Taryfy
  Wyświetleń: 5636
 23. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5602
 24. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5531
 25. Budowa kanalizacji dla miejscowości Turawa Marszałki oraz dla północnej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 5374
 26. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5365
 27. Utwardzenie kostką brukową terenu wokół siedziby WIK Turawa Sp. z o.o. - postępowanie 5/P/DT/2018 - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 4854
 28. Sieć wodociągowa z przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej - Turawa, ul. Jodłowa - postępowanie powtórzone
  Wyświetleń: 4848
 29. Ustawy
  Wyświetleń: 4841
 30. Przebudowa Komisariatu Policji na budynek biurowy WIK Turawa - postępowanie unieważnione
  Wyświetleń: 4823
 31. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4794
 32. Transport worków big-bag napełnionych produktem w postaci przerobionego osadu ściekowego z wysokoreaktywnym wapnem palonym
  Wyświetleń: 4789
 33. Zapytanie ofertowe na Dostawę środka chemicznego - FERROX S1
  Wyświetleń: 4741
 34. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4480
 35. Sieć wodociągowa - Zawada, ul. Kasztanowa - postępowanie nr 4/P/DT/2017
  Wyświetleń: 4466
 36. Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym - postępowanie nr 6/P/DT/2015
  Wyświetleń: 4381
 37. Nadzór nad inwestycją ,,Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym"
  Wyświetleń: 4331
 38. Zapytanie ofertowe na Dostawę środka chemicznego - FLOPAM EM840 HIB
  Wyświetleń: 4084
 39. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozgałęźnej.
  Wyświetleń: 3952
 40. Ogłoszenie - usługa Inżyniera Kontraktu
  Wyświetleń: 3898
 41. Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 3887
 42. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Letniskowej (obręb Rzędów) do ul. Strażackiej (obręb Turawa)
  Wyświetleń: 3780
 43. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q
  Wyświetleń: 3776
 44. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q
  Wyświetleń: 3699
 45. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3580
 46. Nabór na stanowisko: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - nieaktualne
  Wyświetleń: 3573
 47. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w ramach konkursu nr POIiŚ 2.3/1/2015
  Wyświetleń: 3534
 48. Dostawa i montaż linii technologicznej do przerobu komunalnych osadów ściekowych na polepszacz gleby
  Wyświetleń: 3493
 49. Zapytanie ofertowe na Dostawę roztworu wodorotlenku sodu 50% r-r
  Wyświetleń: 3438
 50. Podłączenie studni nr 6 na ujęciu wody w Turawie-Marszałkach - postępowanie nr 3/P/DT/2017
  Wyświetleń: 3383
 51. Przejście siecią wodociągową pod rzeką Mała Panew pomiędzy wsią Osowiec Śląski i Węgry - postępowanie nr 4/P/DT/2014
  Wyświetleń: 3288
 52. Zapytanie ofertowe na ,,Sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o."
  Wyświetleń: 3282
 53. Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnego i południowego brzegu Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 3186
 54. Ogłoszenie - usługa Inżyniera Kontraktu
  Wyświetleń: 3167
 55. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych podłączenia studni nr 6 w m. Turawa-Marszałki
  Wyświetleń: 3155
 56. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3113
 57. Budowa kanalizacji w miejscowości Kotórz Wielki i dla południowej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 3111
 58. Sukcesywna naprawa pomp wyporowych montowanych w przydomowych przepompowniach ścieków
  Wyświetleń: 3001
 59. Przebudowa Komisariatu Policji na budynek biurowy WIK Turawa - postępowanie nr 3/P/DT/2018
  Wyświetleń: 2992
 60. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2982
 61. Przebudowa SUW Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 2974
 62. Zapytanie ofertowe na ,,Sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych"
  Wyświetleń: 2880
 63. Nabór na stanowisko: Specjalista ds. technicznych - nieaktualne
  Wyświetleń: 2874
 64. Dostawa środka chemicznego - PIX113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2835
 65. Nabór na stanowisko: Dyrektora ds. technicznych i inowacji - Kierownik JRP w Jednostce Realizującej Projekt (JRP) - nieaktualne
  Wyświetleń: 2824
 66. Ogłoszenie - Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek radiowych
  Wyświetleń: 2811
 67. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ciśnieniowej - Kotórz Mały, ul. Zielona
  Wyświetleń: 2801
 68. Podłączenie studni nr 6 na ujęciu wody w Turawie-Marszałkach - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 2722
 69. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan.
  Wyświetleń: 2662
 70. Zapytanie ofertowe na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem na dz. nr 841/116 przy ul. Opolskiej w Węgrach
  Wyświetleń: 2638
 71. Sieć wodociągowa - Zawada, ul. Kasztanowa - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 2604
 72. Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2573
 73. Budowa kanalizacji dla miejscowości Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski i Rzędów - 29.09.2010
  Wyświetleń: 2561
 74. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o. - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 2538
 75. Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowowytworzonej sieci wod.-kan. 09.08.2010
  Wyświetleń: 2534
 76. Przetarg na ,,Dostawę wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q"
  Wyświetleń: 2521
 77. ,,Instalacja energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej" - postępowanie nr 2/P/DT/2016
  Wyświetleń: 2513
 78. Sieć wodociągowa z przyłączami do działek zabudowy jednorodzinnej - Turawa, ul. Jodłowa
  Wyświetleń: 2509
 79. Wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2443
 80. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2438
 81. Inwentaryzacja i monitoring istniejącej i nowowytworzonej sieci wod.-kan. - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 2437
 82. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan.
  Wyświetleń: 2420
 83. Zapytanie ofertowe na ,,Sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych"
  Wyświetleń: 2416
 84. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2410
 85. Sukcesywny zakup i dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 2406
 86. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2391
 87. Budowa sieci wodociągowa dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I, Budowa przyłączy wod. dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. - II, Przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew - zad. III
  Wyświetleń: 2386
 88. Budowa Kanalizacji sanitarnej dla północnego i południowego brzegu Jeziora Turawskiego - 14.08.2012
  Wyświetleń: 2372
 89. Sprzedaż i dostawa wózka widłowego dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2343
 90. Wykonanie robót polegających na połączeniu kanalizacji wewnętrznej budynku ze studzienką przyłączeniową lub przepompownią ścieków
  Wyświetleń: 2327
 91. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie na rzecz WIK Turawa Sp. z o.o. pozwolenia, na wprowadzenie do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin
  Wyświetleń: 2313
 92. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2308
 93. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociagi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2298
 94. Ogłoszenie przetargu
  Wyświetleń: 2281
 95. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2255
 96. Sukcesywny zakup i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o. - zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2253
 97. Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz nakładek radiowych
  Wyświetleń: 2248
 98. Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej instalacji elektrycznej i niskoprądowej budynku mieszczącego się w Turawie, ul. Opolska 43 - Postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 2246
 99. Zapytanie cenowe na wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o. w roku 2015
  Wyświetleń: 2241
 100. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2231
 101. Budowa kanalizacji dla północnej części Jeziora Turawskiego - zamówienie uzupełniające do umowy nr 3/P/JRP/2010 z 1.09.2010
  Wyświetleń: 2228
 102. Dostawa roztworu wodorotlenku sodu 50% r-r - zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 2226
 103. Dostawa środka chemicznego - FERROX S1
  Wyświetleń: 2222
 104. Dostawa środka chemicznego - FLOPAM dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2218
 105. Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Turawie
  Wyświetleń: 2197
 106. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2193
 107. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2176
 108. Zamówienie uzupełniające nr 1 dla zamówienia publicznego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Turawa - Marszałki oraz dla północnej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 2173
 109. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym. Postępowanie nr 2/P/DT/2014
  Wyświetleń: 2164
 110. Budowa sieci wodociągowa wraz z przyłączami dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I oraz przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew wraz z rozbiórką odcinka sieci wodociągowej podwieszonej do mostu - zad. II
  Wyświetleń: 2150
 111. Wykonanie przyłacza ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej w Turawie, na działce 1/12
  Wyświetleń: 2139
 112. Utwardzenie kostką brukową terenu wokół siedziby WIK Turawa Sp. z o.o. - postępowanie nr 6/P/DT/2018
  Wyświetleń: 2135
 113. Wykonanie odcinka przyłącza kan. sanitarnej do budynku jednorodzinnego w m. Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2134
 114. Ogłoszenie - Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z kompleksowym odtworzeniem terenu po wykonanych robotach na zlecenie WiK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2082
 115. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustablilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 2075
 116. Zapytanie cenowe na wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2068
 117. Nadzór nad inwestycją Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Turawie
  Wyświetleń: 2063
 118. Zamówienie uzupełniające nr 1 dla zamówienia publicznego Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej części Jeziora Turawskiego
  Wyświetleń: 2054
 119. Sukcesywna sprzedaż odzieży roboczej i obuwia dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2041
 120. Nadzór nad inwestycją Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w Turawie; zapytanie z dnia 30.09.2013
  Wyświetleń: 2040
 121. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie nr 1/P/DT/2016
  Wyświetleń: 2037
 122. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
  Wyświetleń: 2029
 123. Cennik usług
  Wyświetleń: 1957
 124. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie unieważniono
  Wyświetleń: 1929
 125. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan., postępowanie nr 1/P/DT/2014 z dnia 3.01.2014
  Wyświetleń: 1900
 126. Budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - Stacja Wodociągowa Turawa-Marszałki - Etap I
  Wyświetleń: 1888
 127. Wykonanie kontroli okresowych, obiektów budowlanych administrowanych przez WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1883
 128. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1865
 129. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - Turawa (Marszałki), ul. Jodłowa
  Wyświetleń: 1777
 130. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do działki 145/10 k.m.9 obręb Turawa z włączeniem do istniejącej sieci na działce 28/12 k.m. 1 obręb Turawa
  Wyświetleń: 1764
 131. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z kompleksowym odtworzeniem terenu po wykonanych robotach na zlecenie WiK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1760
 132. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową sieci wodociągowej dla Południowego BJT, przejścia siecią wodociągową pod rz. Mała Panew oraz kanalizacji sanitarnej dla Północnego i Południowego BJT
  Wyświetleń: 1737
 133. Wymiana pokrycia dachowego na SUW Marszałki
  Wyświetleń: 1727
 134. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie nr 1/P/DT/2019
  Wyświetleń: 1697
 135. Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań wody, ścieków oczyszczonych, surowych oraz środka poprawiającego właściwości gleby dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1677
 136. Sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do pomp wyporowych firmy E/One
  Wyświetleń: 1647
 137. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q
  Wyświetleń: 1605
 138. Dostawa środka chemicznego - Ferrox S1
  Wyświetleń: 1575
 139. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do działki 145/10 k.m. 9 obręb Turawa
  Wyświetleń: 1572
 140. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1497
 141. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1480
 142. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz rozbudowy sieci wod.-kan. - postępowanie nr 2/P/DT/2019
  Wyświetleń: 1374
 143. Sukcesywna wymiana hydrantów i zasuw na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1355
 144. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1318
 145. Sukcesywna dostawa wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1281
 146. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1266
 147. Remont budynku stacji uzdatniania wody Turawa-Marszałki
  Wyświetleń: 1209
 148. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1130
 149. Wykonywanie badań wody, ścieków oczyszczonych, surowych oraz środka poprawiającego właściwości gleby dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1128
 150. Realizacja odcinka sieci wodociągowej fi 160 mm pod drogą powiatową nr 1705, obręb Rzędów, metodą przewiertu sterowanego
  Wyświetleń: 1092
 151. Dostawa środka chemicznego - PIX 113 dla procesów oczyszczania ścieków w WiK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1070
 152. Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych i oprogramowania
  Wyświetleń: 1064
 153. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1047
 154. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1046
 155. Dostawa środka chemicznego - FERROX S1
  Wyświetleń: 1038
 156. Strategie rozwoju Spółki
  Wyświetleń: 994
 157. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 974
 158. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 922
 159. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Turawa - postępowanie 8/P/DT/2020
  Wyświetleń: 892
 160. Remonty obiektów WIK Turawa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 881
 161. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Wodociągowej, Sosnowej, Pod Lasem i Turawskiej w Zawadzie
  Wyświetleń: 853
 162. Przebudowa stacji zlewczej ścieków dowożonych i pompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 834
 163. Przemysłowe czyszczenie reaktora biologicznego nr 1 typu Biogradex na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, wraz z przeglądem instalacji napowietrzającej
  Wyświetleń: 831
 164. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zawadzie
  Wyświetleń: 817
 165. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
  Wyświetleń: 792
 166. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej - postępowanie nr 9/P/DT/2020
  Wyświetleń: 784
 167. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 781
 168. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon
  Wyświetleń: 743
 169. Dostawa samochodu dostawczego z zabudową warsztatową
  Wyświetleń: 737
 170. Wykonanie konserwacji zbiorników wody pitnej
  Wyświetleń: 728
 171. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 727
 172. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q - postępowanie nr 10/P/DT/2020
  Wyświetleń: 723
 173. Przemysłowe czyszczenie reaktora biologicznego nr 1 typu Biogradex na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, wraz z przeglądem instalacji napowietrzającej - postępowanie 7/P/DT/2020
  Wyświetleń: 708
 174. Nabór na stanowisko: Monter-konserwator sieci wod–kan - nieaktualne
  Wyświetleń: 693
 175. Remont pomieszczeń w siedzibie WIK Turawa - unieważniony
  Wyświetleń: 692
 176. Remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 679
 177. Wykonanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 673
 178. Przebudowa przyłączy wody na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 655
 179. Sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do pomp wyporowych firmy E/One - postępowanie 3/P/DT/2021 - unieważniony
  Wyświetleń: 643
 180. Sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do pomp wyporowych firmy E/One - unieważniony
  Wyświetleń: 631
 181. Sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do pomp wyporowych firmy E/One
  Wyświetleń: 592
 182. Remont pomieszczeń w siedzibie WIK Turawa
  Wyświetleń: 556
 183. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 481
 184. Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 479
 185. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o. - drugie zapytanie
  Wyświetleń: 445
 186. Rozporządzenia
  Wyświetleń: 431
 187. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 430
 188. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych oraz przepompowni ścieków
  Wyświetleń: 397
 189. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 393
 190. Wykonanie zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego dla Oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 360
 191. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 346
 192. „Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2012, CL90-Q" - unieważnione
  Wyświetleń: 321
 193. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - post. nr 13/P/DT/2021
  Wyświetleń: 303
 194. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy garaży przy siedzibie WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 303
 195. Usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 291
 196. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i urządzeń zainstalowanych na obiektach WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 283
 197. Sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do pomp wyporowych firmy E/One - postępowanie 16/P/DT/2021
  Wyświetleń: 281
 198. Przebudowa budynku garażowego
  Wyświetleń: 279
 199. Remont pomieszczeń w siedzibie WIK Turawa
  Wyświetleń: 279
 200. Wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w pomieszczeniach siedziby WIK Turawa
  Wyświetleń: 279
 201. „Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2012, CL90-Q" - postępowanie 15/P/DT/2021
  Wyświetleń: 272
 202. Dostawa fabrycznie nowego, mobilnego systemu do dezynfekcji wody pitnej
  Wyświetleń: 269
 203. Wykonanie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budolwanych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 269
 204. Wykonywanie badań wody, ścieków oczyszczonych, surowych oraz środka poprawiającego właściwości gleby
  Wyświetleń: 255
 205. Zaprojektowanie i wykonanie instalalcji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 254
 206. Wykonanie zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatniania Wody Kadłub Turawski wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 237
 207. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków PZ-1
  Wyświetleń: 232
 208. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków PZ-1 - unieważniony
  Wyświetleń: 227
 209. Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami – Turawa, ul. Lipowa
  Wyświetleń: 204
 210. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 188
 211. Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do nalewania i pakowania wody pitnej
  Wyświetleń: 173
 212. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i środków czystości dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 143
 213. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 142
 214. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - postępowanie unieważnione
  Wyświetleń: 92
 215. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2012, CL90-Q
  Wyświetleń: 88
 216. Wykonanie czyszczenia zbiorników wody pitnej
  Wyświetleń: 81
 217. Remont skarpy zbiornika wyrównawczego na terenie oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 77
 218. Sukcesywne dostawy wodomierzy dla WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 74
 219. Remont skarpy zbiornika wyrównawczego na terenie oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym - publ. 28.09.2022
  Wyświetleń: 70
 220. Sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do pomp wyporowych Firmy E/One
  Wyświetleń: 70
 221. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - postępowanie unieważnione
  Wyświetleń: 65
 222. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i urządzeń zainstalowanych na obiektach WIK Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 64
 223. Przegląd przepompowni sieciowych (pompy + sterowanie)
  Wyświetleń: 45