Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności Spółki stanowią:

1. 36, 00, Z, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
2. 37, 00, Z, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
3. 38, 11, Z, Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
4. 38, 12, Z, Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
5. 38, 21, Z, Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
6. 38, 22, Z, Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
7. 38, 22, Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
8. 39, 00, Z, Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
9. 41, 10, Z, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
10. 41, 20, Z, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
11. 42, 11, Z, Roboty związane z budową dróg i autostrad.
12. 42, 21, Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
13. 42, 22, Z, Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
14. 42, 91, Z, Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
15. 42, 99, Z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
16. 43, 11, Z, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
17. 43, 12, Z, Przygotowanie terenu pod budowę.
18. 43, 13, Z, Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.
19. 43, 21, Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych.
20. 20, 15, Z, Produkcja nawozów i związków azotowych.
21. 46, 75, Sprzedaż nawozów.