Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie pozwolenia wydanego przez Wójta Gminy Turawa nr OŚ-I-7033/2/2010 z dnia 17 marca 2010.

Działalność  Spółki regulowana jest Ustawą „Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U z 2013 roku  poz.1030 z późn. zm.)  oraz determinowana postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą Rady Gminy Turawa nr XXXIX/249/10 z dnia 15 października 2010.