Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji dla miejscowości Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski i Rzędów - 29.09.2010

 

 

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (119,33KB)

 

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Budowę kanalizacji dla miejscowości Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Rzędów z dn. 23.12.2010.pdf (320,52KB)

 

 

JPEGZmiana w treści SIWZ z dnia 15.11.2010.jpeg (142,78KB)
 

 

PDFSprostowanie ogłoszenia 10.11.2010.pdf (91,51KB)

PDFZmiany w treści SIWZ z dnia 10.11.2010.pdf (200,33KB)

 

 PDFOdpowiedzi na pytania 1.pdf (525,20KB)

 PDFOdpowiedzi na pytania 2.pdf (272,11KB)

 PDFOdpowiedzi na pytania 3.pdf (251,47KB)

 PDFOdpowiedzi na pytania 4.pdf (184,93KB)

 PDFOdpowiedzi na pytania 5.pdf (166,00KB)

 PDFOdpowiedzi na pytania 6.pdf (311,23KB)

 PDFOdpowiedzi na pytania 7.pdf (198,99KB) 

 PDFOdpowiedzi na pytania 8.pdf (178,63KB)

 PDFOdpowiedzi na pytania 9.pdf (186,53KB)

 PDFOdpowiedzi na pytania 10.pdf (125,54KB)

PDFOdpowiedzi na pytania 11.pdf (177,99KB)

 

 PDFLp. 01 - orientacja Projekt Zakrzów-Model.pdf (371,65KB)

 PDFRzędów - studzienki zasuw.pdf (197,79KB)

PDFKadłub Turawski - studzienki zasuw.pdf (304,44KB)

PDFZakrzów Turawski - studzienki zasuw.pdf (255,98KB)

PDFLigota Turawska - studzienki zasuw.pdf (406,25KB)

PDFBierdzany - studzienki zasuw.pdf (264,89KB)

XLSKosztorys_Zakrzów Turawski (wersja do wypełnienia)[1].xls (35,50KB)

XLSKosztorys - Bierdzany (wersja do wypełnienia)[1].xls (38,50KB)

 

 

PDFSprostowanie ogłoszenia - 15.10.2010.pdf (85,01KB)

 

PDFZmiana w treści SIWZ z dn. 15.10.2010.pdf (258,05KB)

 

Informacja z dnia 6.10.2010

Zamawiający informuje, że pomiędzy opublikowanymi poniżej projektami budowlanymi, a projektami wykonawczymi nie występują różnice. Zamawiający posiada projekty wykonawcze w wersji papierowej i udostępni je do wglądu w swojej siedzibie.

Oświadczenia Projektantów o braku różnic w projektach znajdują się poniżej.

PDFOświadczenie - Rzędów, Zakrzów Turawski, Bierdzany.pdf (52,61KB)

PDFOświadczenie - Kadłub Turawski, Ligota Turawska.pdf (102,51KB)

Informacja z dnia 5.10.2010

Poniżej w zakładce Ligota Turawska/Technologia, w dniu dzisiejszym ukazał się brakujący arkusz 5 planu sieci kanalizacyjnej.

 

 

PDFOgłoszenie - 29.09.10.pdf (130,76KB)


 
 PDFRegulamin.pdf (274,46KB)

PDFInstrukcja Dla Wykonawców.pdf (591,03KB)

PDFInstrukcja Dla Wykonawców - załączniki.pdf (268,23KB)

PDFWzór Umowy.pdf (565,35KB)

PDFOpis Przedmiotu Zamówienia.pdf (507,24KB)

RTFZałączniki - wersja do wypełnienia.rtf (373,67KB)

 

Dokumentacja

Rzędów

 PDFBIOZ_Rzędów.pdf (1,06MB)

 PDFdok. geotechniczna - Rzędów.pdf (4,06MB)

PDFdok. geotechniczna - Rzędów 1.pdf (206,67KB)

XLSKosztorys_Rzędów (wersja do wypełnienia).xls (34,50KB)

PDFl.p.01 - Orientacja projekt Rzędów-Model.pdf (437,53KB)

PDFl.p.02 - Ark 1.pdf (585,79KB)

PDFl.p.03 - Ark 2.pdf (1,14MB)

PDFl.p.04 - Ark 3.pdf (706,86KB)

PDFl.p.05 - Ark 4.pdf (763,47KB)

PDFl.p.06 - Ark 5.pdf (852,61KB)

PDFl.p.07 - Ark 6.pdf (2,68MB)

PDFl.p.08 - Ark 7.pdf (657,92KB)

PDFl.p.09 - Ark 8.pdf (355,41KB)

PDFl.p.10 - Ark 9.pdf (373,99KB)

 PDFl.p.11 - Ark 10.pdf (360,69KB)

 PDFl.p.12 - Pompownia domowa 1 pompa - Rzędów.pdf (64,14KB)

 PDFl.p.13 - Pompownia domowa 2 pompy - Rzędów.pdf (64,20KB)

 PDFOpis Techniczny-Rzędów.pdf (980,08KB)

PDFProjekt Budowlny - Rzędów (opis).pdf (4,38MB)

PDFPrzedmiar Robot - Rzedow.pdf (109,54KB)

 PDFSpecyfikacja Techniczna-Rzędów.pdf (2,90MB)

 

Kadłub Turawski

Dokumentacja Elektryczna

PDFl.p.14 - schemat zasadniczy zasilania P-1.pdf (83,04KB)

PDFl.p.15 - Plan złącza K1a-1P.pdf (121,54KB)

PDFl.p.16 - Schemat blokowy szafki tłoczni P-1.pdf (216,06KB)

PDFl.p.17 - słup oświetleniowy.pdf (1,93MB)

PDFl.p.18 - oprawa OUSh-70.pdf (184,48KB)

PDFl.p.19 - złącze słupowe.pdf (89,06KB)

PDFl.p.20 - Schemat p-przydomowej.pdf (41,23KB)

PDFl.p.21 - Szafka pomiarowo-zasilająca SPd.pdf (47,99KB)

 PDFOpis techniczny elektryczny-Kadłub Turawski-1.pdf (1,18MB)

PDFOpis techniczny elektryczny-Kadłub Turawski-2.pdf (632,90KB)

 

Technologia

PDFBIOZ_Kadłub_Turawski.pdf (1,07MB)

PDFdok. geotechniczna - Kadłub Turawski.pdf (4,35MB)

PDFdok. geotechniczna - Kadłub Turawski 1.pdf (157,03KB)

XLSKosztorys_Kadłub Turawski - wersja do wypełnienia.xls (50,00KB)

PDFl.p.01 - Orientacja Kadłub.pdf (410,39KB)

PDFl.p.02 - Ark 1.pdf (424,67KB)

PDFl.p.03 - Ark 2.pdf (508,33KB)

PDFl.p.04 - Ark 3.pdf (676,05KB)

PDFl.p.05 - Ark 4.pdf (1,14MB)

PDFl.p.06 - Ark 5.pdf (726,98KB)

PDFl.p.07 - Ark 6.pdf (473,04KB)

 PDFl.p.08 - Zagospodarowanie terenu P-1.pdf (515,70KB)

PDFl.p.09 - Pompownia P-1.pdf (97,59KB)

PDFl.p.10 - Pompownia przydomowa 1 pompowa - Kadłub.pdf (63,71KB)

PDFl.p.11 - Pompownia przydomowa 2 pompy - Kadłub.pdf (63,69KB)

PDFl.p.12 - Schemat zasilania P-1.pdf (80,36KB)

PDFOpis techniczny-Kadłub Turawski.pdf (1,12MB)

PDFPrzedmiar Robot - Kadlub Turawski.pdf (128,21KB)

PDFProjekt budowlany Kadłub Turawski.pdf (1,35MB)

PDFPrzejście pod drogą Kadłub Turawski.pdf (649,91KB)

PDFSpecyfikacja techniczna Kadłub Turawski-1.pdf (1,60MB)

PDFSpecyfikacja techniczna Kadłub Turawski-2 (2).pdf (2,41MB)

 

Zakrzów Turawski

 PDFBIOZ_Zakrzów_Turawski.pdf (1,06MB)

PDFdok. geotechniczna - Zakrzow Turawski.pdf (4,58MB)

PDFdok. geotechniczna - Zakrzów Turawski 1.pdf (160,60KB)

 XLSKosztorys_Zakrzów Turawski (wersja do wypełnienia).xls (35,50KB)

 PDFl.p.01 - Orientacja Kadłub2.pdf (410,39KB)

 PDFl.p.02 - Arkusz 1.pdf (566,48KB)

PDFl.p.03 - Arkusz 2.pdf (884,48KB)

PDFl.p.04 - Arkusz 3.pdf (425,31KB)

PDFl.p.05 - Arkusz 4.pdf (648,58KB)

PDFl.p.06 - Arkusz 5.pdf (747,38KB)

PDFl.p.07 - Arkusz 6.pdf (956,83KB)

PDFl.p.08 - Arkusz 7.pdf (308,19KB)

PDFl.p.09 - Arkusz 8.pdf (722,02KB)

 PDFl.p.10 - Pompownia przydomowa 1 pompa - Zakrzów.pdf (63,64KB)

 PDFl.p.11 - Pompownia przydomowa 2 pompy - Zakrzów.pdf (63,60KB)

PDFOpis techniczny Zakrzów Turawski.pdf (989,81KB)

 PDFProjekt budowlany Zakrzów Turawski.pdf (1,08MB)

PDFPrzedmiar Robot - Zakrzow Turawski.pdf (109,21KB)

PDFSpecyfikacja techniczna Zakrzów Turawski-1.pdf (1,44MB)

PDFSpecyfikacja techniczna Zakrzów Turawski-2.pdf (1,51MB)

 

Ligota Turawska

Dokumentacja elektryczna

PDFl.p.21 - Zagospodarowanie terenu P-2.pdf (525,67KB)

PDFl.p.22 - schemat zasilania P-2.pdf (83,03KB)

PDFl.p.23- Plan złącza K1a-1P.pdf (121,54KB)

PDFl.p.24 - Schemat blokowy szafki tłoczni P-2.pdf (209,71KB)

PDFl.p.25 - Słup oświetleniowy.pdf (1,92MB)

PDFl.p.26 - Oprawa OUSh-70.pdf (178,56KB)

PDFl.p.27 - Złącze słupowe (tabliczka).pdf (82,43KB)

PDFl.p.28 - Schemat zasadniczy zasilania p-przydomowej.pdf (41,23KB)

PDFl.p.29 - Szafka pomiarowo-zasilająca SPd.pdf (47,98KB)

PDFOpis techniczny elektryczny Ligota Turawska.pdf (1,29MB)

 

Technologia

PDFBIOZ_Ligota_Turawska.pdf (1,08MB)

PDFdok. geotechniczna - LigotaTturawska 1.pdf (150,46KB)

PDFDokumentacja geotechniczna Ligota Turawska.pdf (524,37KB)

XLSKosztorys_Ligota Turawska (wersja do wypełnienia).xls (49,50KB)

PDFl.p.01 - Orientacja Ligota.pdf (516,61KB)

PDFl.p.02 - Ark 1.pdf (368,62KB)

PDFl.p.03 - Ark 2.pdf (818,34KB)

PDFl.p.04 - Ark 3.pdf (507,58KB)

PDFl.p.05 - Ark 4.pdf (625,11KB)

PDFl p 06 - Ark 5.PDF (4,54MB)

PDFl.p.07 - Ark 6.pdf (3,55MB)

PDFl.p.08 - Ark 7.pdf (739,63KB)

 PDFl.p.09 - Ark 8.pdf (592,99KB)

PDFl.p.10 - Ark 9.pdf (393,37KB)

 PDFl.p.11 - Ark 10.pdf (784,31KB)

PDFl.p.12 - Ark 11.pdf (435,00KB)

PDFl.p.13 - Ark 12.pdf (354,70KB)

PDFl.p.14 - Ark 13.pdf (580,33KB)

PDFl.p.15 - Zagospodarowanie terenu P-2.pdf (525,67KB)

PDFl.p.16 - Pompownia P-2.pdf (97,26KB)

PDFl.p.17 - Pompownie przydomowe 1 pompa - Ligota.pdf (63,66KB)

PDFl.p.18 - Pompownie przydomowe 2 pompy - Ligota.pdf (63,57KB)

PDFl.p.19 - Schemat zasilania P-2 Ligota.pdf (80,15KB)

 PDFOpis techniczny Ligota Turawska.pdf (1,08MB)

 PDFProjekt budowlany Ligota Turawska.pdf (1,33MB)

 PDFPrzedmiar Robot - Ligota Turawska.pdf (127,47KB)

PDFPrzejście pod drogą Ligota Turawska.pdf (656,72KB)

PDFSpecyfikacja techniczna Ligota Turawska-1.pdf (1,78MB)

PDFSpecyfikacja techniczna Ligota Turawska-2.pdf (2,25MB)

 

Bierdzany

 PDFBIOZ Bierdzany.pdf (1,05MB)

PDFDokumentacja geotechniczna Bierdzany.pdf (513,85KB)

PDFdok. geotechniczna -Bierdzany 1.pdf (127,43KB)

XLSKosztorys - Bierdzany (wersja do wypełnienia).xls (38,50KB)

PDFl.p.01 - Orientacja Bierdzany.pdf (406,65KB)

PDFl.p.02 - Ark 1.pdf (343,59KB)

PDFl.p.03 - Ark 2.pdf (374,49KB)

PDFl.p.04 - Ark 3.pdf (351,10KB)

PDFl.p.05 - Ark 4.pdf (1,83MB)

PDFl.p.06 - Ark 5.pdf (1,04MB)

PDFl.p.07 - Ark 6.pdf (2,47MB)

PDFl.p.08 - Ark 7.pdf (462,97KB)

PDFl.p.09 - Ark 8.pdf (3,07MB)

PDFl.p.10 - Ark 9.pdf (383,86KB)

PDFl.p.11 - Ark 10.pdf (537,27KB)

PDFl.p.12 - Ark 11.pdf (327,48KB)

PDFl.p.13 - Pompownia przydomowa z 1 pompa.pdf (686,44KB)

PDFl.p.14 - Pompownia przydomowa z 2 pompami.pdf (667,78KB)

PDFOpis techniczny Bierdzany.pdf (1,14MB)

PDFProjekt budowlany Bierdzany.pdf (986,66KB)

PDFPrzedmiar Robot - Bierdzany.pdf (132,20KB)

PDFPrzejście pod drogą Bierdzany.pdf (738,49KB)

PDFSpecyfikacja techniczna Bierdzany.pdf (1,76MB)

PDFSpecyfikacja techniczna Bierdzany (2).pdf (1,20MB)

 

 

 

Podmiot udostępniający: WIK Turawa Sp. z o.o.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Musielak
Data wytworzenia: 2010-09-29